Info k VČS DHZ Most pri Bratislave

Dňa 14.1.2016 (sobota) o 16:30 prebehla na ihrisku v Sport pub-e VČS DHZ Most pri Bratislave za rok 2016.  bližšie info bude na stiahnutie po spracovaní zápisnice do elektronickej podoby.

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Info k VČS DHZ Most pri Bratislave

Oznam !

 

 

 

               Dňa 30.12. 201617.00 hod. sa uskutoční riadne zasadanie členov výboru DHZ a RK DHZ v zasadačke DHZ Most pri Bratislave.

 

Program :
1. Otvorenie

2. Kontrola dokladov k VČS DHZ za rok 2016

3.Inventúra, inventarizácia

4.Plán čerpania finančných prostriedkov na rok 2017

5.Správa o hospodárení za rok 2016

6. Správa o činnosti za rok 2016

7. Diskusia + rôzne

8. Záver

Účasť členov výboru DHZ je nutná.

 

Ragan Radoslav                                                               Steberl Marek vr.

Predseda DHZ                                                                    Veliteľ DHZ

 

 

 

 

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznam !

Požiar v Moste pri Bratislave na starom družstve za Zelenou vodu

WP_20160815_001Začiatok týždňa sa v pondelok 15.8.2016 začal netradične, keď cestou domov z prace v popoludňajších hodinách si členovia DHZO Most pri Bratislave všimli stúpajúci dym smerom od letiska.  Veliteľ DHZO Most pri Bratislave následne preveroval situáciu na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva HaZZ v Bratislave, či je nahlásený požiar v danej lokalite.  Túto skutočnosť neevidovali a tak stúpajúci dym o 16:00 išli preveriť s vozidlom T815 CAS32 v posádke 1+2. Po príchode na predbežné miesto sa obavy naplnili. V priestoroch starého JRD za Zelenou vodou bolo približne 20 lokálnych ohnísk, jednalo sa prevažne o navozený odpad, pneumatiky a trávu. Požiar bol ohlásený na Tiesňovú linku, kde operačný dôstojník vyslal dve vozidla Tatra 815-7 z hasičskej stanice v Senci, s posádkou 1+3 a 1+2, povolaní boli aj členovia DHZO Malinovo s vozidlom Tatra148 s posádkou 1+2.  DHZO Most pri Bratislave po oznámení udalosti začal vykonávať zásah s prúdnicou rýchleho zásahu a 2xD prúdom. Približne o 18:00 bol požiar uhasený. Na hasenie bola 2x bola dovezená voda z hydrantovej siete z Ivánky pri Dunaji. Následne DHZO Most pri Bratislave ostalo ešte na mieste na dozor. A tak namiesto večerného výcviku sa členovia zúčastnili zásahu.

WP_20160815_004WP_20160815_008

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Požiar v Moste pri Bratislave na starom družstve za Zelenou vodu