Vítajte na stránkach DHZ Most pri Bratislave

Odborné zamestnanie pre DHZ v Pezinsko - Seneckom okrese

Celý článok čítajte tu!!!

Účasť DHZO Most pri Bratislave na odbornom zamestnaní Seneckého okresu v Zálesí

Celý článok čítajte tu!

Úspech naších dorastencov na Majstovstvách SR hasičského dorastu 2013

ktoré sa konali v Skalici, skončili naší členovia na vynikajúcom 2 mieste. Pre čítanie článku kliknite tu!!

Ochrana lesov pred požiarmi – povinnosti fyzických osôb v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Porušením týchto povinností sa fyzická osoba (občan) dopúšťa priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a môže mu byť uložená pokuta až do výšky 331,- €

Odčerpávanie vody - porucha bytovky

Rýchla ponuka

Modlitba Hasiča: Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť. Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť. V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas. Na stráži stojím stále, pretože povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení poslania som iným dal. Amen