Vítajte na stránkach DHZ Most pri Bratislave

v sobotu 19.9.2015. Výsledky !!!

Výsledky zo sútaže !

Rýchla ponuka

Modlitba Hasiča: Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť. Životy spasiť Pane daj že mi sily dosť. V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku , ktorá má sivý vlas. Na stráži stojím stále, pretože povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, i jeho dom Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj Pane mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení poslania som iným dal. Amen